Nieuwe club starten

Indien u als begeleider, bestuurslid of een groep vrienden de nodige ambitie koestert om een eigen club op te starten kan dit op verschillende niveau's binnen het departement minivoetbal van Voetbal Vlaanderen!

Het minivoetbal biedt een vijftal verschillende soorten competities aan

  • nationale competitie
  • provinciale competitie
  • jeugdcompetitie
  • kerncompetitie
  • vrouwencompetitie

 

1. Onderstaand document mag u opsturen of doormailen naar minivoetbal@voetbalvlaanderen.be:

Voetbal Vlaanderen
Sluisweg 1 bus 17
9000 Gent

OPRICHTEN NIEUWE CLUB

2. Uw aanvraag tot inschrijving is pas definitief na storting van een bedrag van € 97,20 op rekeningnummer BE88 3630 8215 9141.
Dit bestaat uit € 12,50 kosten voor onderzoek en € 84,70 voor de Digipass. In de mededeling verzoeken we u volgende referentie te gebruiken : ‘Nieuwe club minivoetbal + clubnaam’.