Trainers

Trainers vormen een belangrijke schakel binnen de minivoetbalsport. De trainer zorgt bij jeugdspelers voor optimale ontwikkelingskansen en bij seniores stuurt hij technisch en tactisch bij om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen. Gezien van een trainer heel wat kennis en inzicht gevraagd wordt, is het volgen van een opleiding zeker en vast een optie. Weet dat gediplomeerde trainers zowel voor gemeente als federatie belangrijk zijn binnen de clubwerking en dat hiervoor eveneens de nodige subsidies bekomen worden.

Wie als trainer een opleiding wenst te volgen, heeft onderstaande opleidingsmogelijkheden binnen de voetbalsport.

 

Initiator voetbal

Wie nog niet over een kwalificatie als trainer beschikt, dient te starten met de opleding initiator voetbal. Deze opleding omvat 60 lesuren (waarvan 8u stage). De cursist leert binnen deze opleiding op een pedagogisch verantwoorde manier een praktijksessie in het jeugdvoetbal te initieren met een hoog FUN-gehalte in een niet-competitief kader.

De opleiding initiator voetbal wordt jaarlijks zowel in het voor- als najaar georganiseerd en dit op diverse locaties. In het voorjaar start de cursus in januari, in het najaar eind augustus.

Opleidingsstramien Initiator Voetbal

 

Initiator Indoorvoetbal

Wie over het diploma initiator voetbal beschikt en zich wil verdiepen in het indoorvoetbal (minivoetbal en zaalvoetbal), kan vervolgens de cursus initiator indoorvoetbal volgen. Deze opleiding omvat 16 lesuren en is uitermate geschikt voor wie kennis wil maken met indoortraining en minivoetbal/zaalvoetbal.

Opleidingsstramien Initiator Indoorvoetbal

 

Trainer B / Trainer A Voetbal

Wie zich als trainer verder wil ontwikkelen, kan binnen de voetbalsport nog volgende  opleidingen volgen.

Instructeur B (Getuigschrift B) - Opleidingsstramien Instructeur B Voetbal

Trainer B (UEFA B) - Opleidingsstramien Trainer B Voetbal

Trainer A Elite Jeugd (UEFA A) - Opleidingsstramien Trainer A (Elite Jeugd) Voetbal

Trainer A Seniores (UEFA A) - Opleidingsstramien Trainer A (Seniors) Voetbal

 

Vlaamse Trainersschool

Bovenstaande opleidingen worden allen aangeboden door de Vlaamse Trainersschool (Bloso). Voor alle info en inschrijving kan u terecht op de website van de vlaamse trainersschool: www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx.