Transfers

Het document van de vrijheidsaanvraag geeft een lid van Voetbal Vlaanderen, departement minivoetbal, de mogelijkheid om jaarlijks zijn vrijheid aan te vragen bij een minivoetbalclub.

De vrijheidsaanvraag moet aangetekend verstuurd worden naar de Dienst Aansluitingen van Voetbal Vlaanderen én de secretaris van de huidige club tussen 1 april 2018 en 30 april 2018, waarbij de datum van de poststempel geldt als bewijs.

 

Document vrijheidsaanvraag departement minivoetbal

Het document opsturen tussen 1 april 2018 en 30 april 2018 naar:

1/ Dienst aansluitingen Voetbal Vlaanderen
Houba De Strooperlaan 145
1020 Brussel

2/ De secretaris van uw huidige club

 

Ook digitaal kan de vrijheidsaanvraag gebeuren.

http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/ontslag-nemen-bij-jouw-club-kan-voortaan-ook-digitaal