Transfers

De transferperiode blijft gehandhaafd van 1 april tot en met 31 mei.

Spelers of clubs die wensen een transfer in orde te brengen kunnen nog steeds gebruik maken van de 'vrijheidsaanvraag'. Dit formulier geeft een lid van Voetbal Vlaanderen - minivoetbal de mogelijkheid om jaarlijks zijn vrijheid aan te vragen. De vrijheidsaanvraag moet aangetekend verstuurd worden naar het secretariaat en de secretaris van de huidige club tussen 1 april 2017 en 31 mei 2017, waarbij de datum op de poststempel geldt als bewijs.

De transferperiode blijft gehandhaafd van 1 april tot en met 31 mei en de clubs kunnen vanaf 1 april de eigen en andere spelers een formulier ‘overeenkomst tot aansluiten 17 - 18’ ter ondertekening voorleggen. Op die manier krijgen de clubs vroeg zekerheid omtrent hun spelersbestand. Dit formulier dient op clubniveau bijgehouden te worden als bewijs van aansluiting en dient dus niet aan het secretariaat bezorgd te worden. Clubs kunnen dit formulier eveneens gebruiken om eventuele discussie bij aansluiting van nieuwe spelers te vermijden. Deze formulieren zullen de clubs vanaf 1 april van de website kunnen plukken. Het reglement blijft gehandhaafd dat een speler maar één dergelijke overeenkomst mag tekenen, zo niet is er sprake van een dubbele aansluitingsaanvraag en dat kan resulteren in één jaar schorsing.