Arena nieuwe verzekeringspartner VMF

De voorbije drie seizoenen had de Vlaamse Minivoetbalfederatie een overeenkomst met Ethias en Callant Verzekeringen voor de verzekering van zijn leden. In aanloop naar het nieuwe seizoen werden de verzekeringspolissen afgesloten in samenwerking met Arena. De voorwaarden naar verzekerde activiteiten en dekking zijn gelijklopend. In de nieuwe polis werd de vrijstelling evenwel verlaagd van € 25 naar € 10,50, hetgeen ervoor zorgt dat de eigen bijdrage van het slachtoffer in ieder dossier gereduceerd wordt. De werkwijze is identiek gebleven. De ongevalsaangifte kan u downloaden op de website en verstuurt u rechtstreeks naar Arena (binnen de 10 dagen). Graag herinneren we u eraan dat u het ongeval op het wedstrijdblad moet laten noteren door de scheidsrechter. Het adres staat bovenaan de aangifte. Het slachtoffer ontvangt nadien een ontvangstmelding met een dossiernummer en toelichting rond de verdere procedure.
Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met het VMF-secretariaat.

< alle nieuwsberichten