Federatie

Minivoetbal is een maxisport!

De naam geeft perfect weer waar het in onze sport om draait. We spelen voetbal op een beperkte ruimte waardoor het alombekende voetbalspel een totaal andere dimensie krijgt. Minivoetbal is geen veldvoetbal dat overgebracht wordt naar de zaal, maar vraagt heel wat andere vaardigheden van de beoefenaar. Het is een sport die complementair is aan het veldvoetbal en die vooral aan jongeren de kans biedt om zich voetbaltechnisch en tactisch beter te ontplooien. De familiaire en en recreatieve aanpak waarbij de federatie spel en competitie met elkaar tracht te verzoenen maakt dat niet alleen de jeugd, maar alle leeftijdsgroepen worden aangesproken.
Het minivoetbal is mede ontstaan uit de noodzaak om voetbaltrainingen bij de jeugd beter te integreren in de speelse leefwereld van de jonge voetballertjes. Het straatvoetbal van vroeger werd verplaatst naar het oefenveld.
Door de afmetingen van terrein en doelen te verkleinen, dienden de balwisselingen over de grond te gebeuren waardoor de snelheid van uitvoering aanzienlijk werd verhoogd. Deze nieuwe sport oversteeg al vlug haar oorspronkelijke doelstellingen en kreeg een grote aanhang bij volwassen spelers en trainers.
De consequente trouw aan zijn strenge reglementen en de onafhankelijke opstelling tegenover andere voetbalfederaties bezorgden de VMF veel concurrentie en navolging. Allerlei varianten van minivoetbal zoals het zaalvoetbal en zelfs het jeugdveldvoetbal vonden inspiratie in de ideeën van de stichters van het minivoetbal.
Het VMF-minivoetbal propagandeert een sport waarbij de nadruk gelegd wordt op hoge technische vaardigheid gekoppeld aan voetbalintelligentie en tactisch intellect. Doelpunten kunnen bijna uitsluitend al combinerend worden gescoord. Hierdoor moeten de spelers voortdurend bewegen zonder bal. Het spel vergt dan ook een uitstekende fysische paraatheid.
Lichamelijk contact en viriele ingrepen horen niet thuis in deze veeleisende sport. De term ‘voet’bal wordt letterlijk toegepast. Het doel kan dan ook enkel verdedigd worden door één van de vijf veldspelers. Het minivoetbal profileert zich verder door de kleine doelen en de typische cornerballen waarbij de bal uit stand wordt geschept en nadien naar een leeg doel gekopt wordt.

De Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF)

De Vlaamse Minivoetbalfederatie, kortweg VMF, is de enige door BLOSO erkende koepelorganisatie van Vlaamse minivoetbalclubs. Wij verenigen momenteel meer dan 14000 leden en staan in voor de begeleiding, de ondersteuning en opleiding van onze leden. De Vlaamse Minivoetbalfederatie stelt zich als voornaamste taken het organiseren van competities, recreatieve minivoetbalactiviteiten, evenementen en het verzorgen van een efficiënte communicatie met haar leden.
Wij staan voor ...

 • een sportieve, technische verfijnde en dopingvrije sport
 • een dynamisch, open en communicatief beleid
 • een delegerende en decentraliserende aanpak
 • een positieve ingesteldheid voor nieuwe ideeën
 • een kwaliteitsvolle werking gericht op zowel de recreatieve als op de competitieve sporter
 • een actieve samenwerking met alle partners
 • eenvoudige regels en procedures die door alle partijen gerespecteerd worden
 • een klantgerichte dienstverlening
 • een geïnformatiseerde werking (electronische documenten, e-mail)
 • een efficiënt beheer van de beschikbare middelen
 • een op inspraak gerichte organisatie met gemotiveerde medewerkers